Analize informacijskih tveganj

Med temeljne funkcije varnostnega managmenta spada načrtovanje aktivnosti. Pristop, pri katerem sta pomembna samo številnost ukrepov in obravnava čim večje količine dejavnikov tveganja, ni najboljši način obravnavanja varnostnih problemov. Pomembno je, da se odkrijejo najvplivnejši dejavniki tveganj ter da se čas in denar namenita za bistvene grožnje in razvoj najučinkovitejših ukrepov.

V sklopu informacijske varnosti je sistematičen pristop z dobrim načrtom posebnega pomena. Organizacije morajo pretehtati, katera tveganja so najbolj relevantna in katere investicije v ukrepe se dejansko izplačajo. V proces upravljanja tveganj poleg analize in ocene tveganj, ki sta nepogrešljiv del tega sklopa, spadajo še:

1. načrtovanje neprekinjenega poslovanja;
2. odzivanje na incidente;
3. postopki okrevanja in normaliziranja stanja v primeru uresničenih groženj.

V koliko potrebujete pomoč pri pripravi načrta za neprekinjeno poslovanje ter odzivanja na morebitne varnostne incidente nas kontaktirajte preko naše e-pošte: info@sancom.si

2019 - 2022 © sancom.si
crosscross-circlearrow-left-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram