Nagradna igra

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je podjetje Binaya d.o.o. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebook-a in ni povezana z njihovim podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenija. Za sodelovanje ni starostne omejitve. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre.

SODELOVANJE V NAGRADI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje v komentar pod objavo, ki ga zastavlja organizator ali/in izpolnjuje druge pogoje za sodelovanje, ki so določeni v aktualni nagradni igri.

Vsak sodelujoči potrjuje, da je seznanjen s pogoji nagradne igre in se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi.

ŽREB TER PODELITEV NAGRADE

Žrebanje poteka računalniško ob prisotnosti dvočlanske komisije. V kolikor računalnik izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v točki 2 in točki 3, sme organizator žreb ponoviti. Izžrebani nagrajenci bodo javno obveščeni na Facebook profilu, kjer nagradna igra poteka, in pozvani posredovati osebne podatke v zasebno sporočilo (ime, priimek, naslov, telefonska številka).

Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za izročitev nagrade. Nagrajenec nagrado prejme po pošti ali v elektronski obliki, odvisno od oblike nagrade.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelovanje sodelujočega v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika za obdelavo vseh njegovih osebnih podatkov, ki so bili za potrebe nagradne igre posredovane organizatorju. Sodelujoči soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od sodelujočega, ter jih obdeluje oziroma uporablja za namene izvajanja nagradnega izziva in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se s strani organizatorja nagradne igre njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na sedež organizatorja nagradne igre ali preko elektronske pošte. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov o nagrajencu ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne igre. Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

ODGOVORNOST

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko Facebook strani obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico spreminjanja 'Pravilnika o nagradnih igrah' brez predhodne najave, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani.

NAGRAJENCI

Nagrajenci bodo objavljeni na socialnih omrežjih, kjer je nagradna igra potekala, dan po zaključku nagradne igre.

Pravilnik posodobljen: 12.10.2020


2019 - 2022 © sancom.si
crosscross-circlearrow-left-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram